lördag 10 december 2016

Lördagsreflektioner från Vimmerby

Julkorten är klara och ska läggas på lådan om några dagar. Jag håller fast vid traditionen att skicka fysiska egengjorda julkort. Min vän och gamla kollega samt bildlärare Ing-Marie Fransson och jag införde den traditionen när jag arbetade på Vimarskolan. Nu träffas vi inte längre för julkortsproduktion utan jag skapar mina julkort hemma i december. 

Jag noterar att KSO Tomas Peterson vill att det ska byggas bostäder i Vimmerby och att han hoppas att Vimarhem ska kunna bygga 2017. Riktlinjerna för bostadsförsörjning enligt min bifallna motion förväntas att vara framme för beslut i februari och en aktualiserad ÖP borde vara klar vid ungefär samma tidpunkt. Dessa två dokument är förutsättningen för att söka statliga medel för bostadsbyggande.  

Målet är ett bygge på Pistolsmeden med integrerat gruppboende. Det hade varit byggt nu om inte Micael Glennfalk drivit igenom ett byggstopp för Vimarhem till förmån för bygge av ett trygghetsboende. Vimarhems ordförande var redo för att styrelsen skulle ta ett byggbeslut på Pistolsmeden 2012 och kommunen har fått mycket stora kostnader för enskilda gruppbostadslösningar under de senaste åren så beslutet att inte låta Vimarhem bygga integrerade gruppbostäder på pisolsmeden har kostat kommunen flera miljoner årligen. 

Märkligt att KSO vill att Vimarhem bygger bostäder i samma andetag som ett inriktningsbeslut om att bygga en ny skola skrivs fram i all hast. Hur ska investeringsutrymmet skapas och hur ska de ökade driftkostnaderna finansieras? Det måste förklaras nu på KF den 19 december. 

KSO tar tillbaka de utlovade miljonerna i skatteintäkter som han utlovat tack vare en ökad befolkning. Ekonomikontoret har väl förklarat att en ökad befolkning inte längre genererar schblonmässigt 49000kr per år i ökade skatteintäkter, vilket gällt tidigare. Läs kommunalrådsbloggen om det. Där finns också fem punkter som en KSO bör ha med sig och de punkterna stämmer inte överens med skolbeslutet om man vill ta höjd för medborgarnas synpunkter i denna fråga. Medborgardialogen hittills är entydig. Vimmerbyborna inser att kommunen måste se på flera olika alternativ för att skapa förutsättningar för ett bra lärande för kommunens barn och ungdomar. Exempelvis Stefan Petterson som är förälder till skolbarn i Vimmerby ger sin syn på skolfrågan här http://www.dagensvimmerby.se/debatt/e/9540/debatt-vilken-kommun-har-rad-att-bygga-nytt-vart-25e-ar-/Inga kommentarer:

Skicka en kommentar