onsdag 21 december 2016

Målet är att rapporter och utvärderingar ska förbättra leveransen

De senaste veckorna har vi politiker fått ta del av flera rapporter om kommunens leveranser till medborgarna och hur kvalitén upplevs av medborgarna samt hur vi kan förbättra oss. 

Medborgarundersökningen som SCB har gjort har jag redan kommenterat i ett annat blogginlägg http://ingelann.blogspot.se/2016/12/vald.html och den visade att vi behöver arbeta hårt för att öka förtroendet för demokratin och politikens förmåga att styra och leda vår kommun i den riktning som medborgarna vill i största möjliga utsträckning. För det krävs en bättre medborgardialog och jag blir besviken när de två partier som har valt att styra vår kommun tillsammans väljer att inte finnas på Vimmerby marknad i lördags och möta våra medborgare. 

Centerpartiet fanns på plats och vi hade många mycket givande samtal om olika frågor som berör våra medborgare och som de vill diskutera med oss politiker. En av frågorna som lyftes var den om uppfräschningen på Vimarhaga av den avdelning som de ensamkommande har bott på. Dessa ensamkommande barn flyttades i november till den röda villan (Nygård) i Locknevi. Jag uppfattade i mötet med medborgarna att det finns stor oro kring denna fråga och ställde därför en enkel fråga på Kommunfullmäktige till ordförande för socialnämnden Eva Berglund som är ansvarig för verksamheten. Hon förklarade att detta handlar om en uppfräschning för att byggherrens garantier ska gälla och att det är Migrationsverket som bekostar uppfräschningen till nyskick. Det har inte varit skadegörelse utan det är normalt slitage i de rum där tre ensamkommande delat på 30 kvadratmeter yta. Klistermärken har satts upp av personal på skåpsdörrar och slitage på golv har uppstått i samband med flytten mm. Högblanka golv krävs för hygienen i den verksamhet som ska flytta in. Kostnaden är max. 380000kr för uppfräschningen. 

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/9752/inn-om-renoveringskostnaden-manga-ar-oroliga/

En annan rapport som jag vill kommentera är den om bristerna i internkontrollen som PWC genomfört på uppdrag av kommunens lekmannarevisorer. Den finns att läsa i den extra kungörelsen på hemsidan. Den visar på stora brister och jag förväntar mig och vet att kommunchefen kommer att lyfta detta arbete nu och hon beskrev att ekonomienheten inte varit fullbemannad och att det inte funnits controllers i alla nämnder men det gör det nu. Internkontrollen kan vara en del av orsaken till vår tuffa ekonomi och till att våra nämnder inte har lyckats  följa budget i flera fall under förra KSO Micael Glennfalks ledning. KSO har det största ansvaret för att internkontrollen fungerar och vi politiker som sitter i KS har efterfrågat bättre rutiner för detta (Lars Johansson och jag har exempelvis efterfrågat kontinuerlig ekonomisk uppföljning i KS som inte prioriterats av förre KSO) och nu med hjälp av denna revisionsrapport och ett nytt politiskt ledarskap så hoppas jag att det blir förbättringar av internkontrollen i kommunen. Det krävs bättre styrning och kontroll, enligt mig. Läs mer om detta här:  http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/9743/kommunalradet-vi-har-inte-fullstandig-kontroll/

Vill avslutningsvis tacka för en mycket trevlig julfest igår med kommunstyrelseförvaltningen. Personalen är helt fantastisk och har gjort ett alldeles enastående arbete 2016, tycker jag. Tack tack, hälsar "Granen"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar