måndag 5 december 2016

Tryckfriheten firade 250 år igår

Den digitala utvecklingen möjliggör ännu större yttrandefrihet samtidigt som det innebär ett stort ansvar när man uttrycker åsikter på sociala medier i obegränsad omfattning och när det inte finns en ansvarig utgivare för alla tryckta ord i samhället. 

USA:s presidentval påstås ha påverkats av lögner som spridits på sociala medier och det diskuteras vems ansvar det är. 

På regeringens hemsida om mänskliga rättigheter står att läsa: 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/yttrandefrihet

YTTRANDEFRIHET är att hysa en åsikt och att uttrycka den i tal, skrift eller bild slås fast i den allmänna förklaringens artikel 19 liksom i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, artikel 19. Yttrandefriheten har fått nya möjligheter i och med utbredningen av internet i världen. På bara en millidels sekund kan information och åsikter spridas till hundratusentals mottagare runt om i världen.

1766 skrevs yttrandefriheten och tryckfriheten in i Sveriges grundlag. 

Igår firade den 250 år och det är ett mycket aktuellt att väna denna rätt för att öka demokratin i världen. Det är den enda vägen och vi måste öka globaliseringen. 

Ikväll ska vi samtala med Kerstin Lundgren om " Hur Trump och Putin påverkar oss och Vad som händer i Erropa? Italien och Österrike hade val igår som pekade i olika riktningar i Europa. 

Vi blir 40 personer som samlas ikväll. Jag ser fram emot mötet ikväll där vi ska lyfta blicken utanför vår kommungräns och nationsgräns i vårt globala samhälle där avstånden blir allt kortare mellan människor samtidigt som känslan är att människor på många sätt paradoxalt nog är längre ifrån varandra än någonsin från att förstå varandra. Olika är bra! 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar