onsdag 26 oktober 2016

Bättre samverkan ökar attraktionskraften

I juni 2016 skrev alla 8 partier i kommunfullmäktige under en avsiktsförklaring med syftet att öka attraktionskraften för hela kommunen. 

Ökad samverkan med föreningsliv, näringsliv och medborgare är en förutsättning. 

Att respektera varandra och skilja på sak och person är ett annat riktigt viktigt fokusområde. Politik för mig är att diskutera och göra många delaktiga i svåra beslutsprocesser så att konsensus kan uppnås. En gemensam målbild som alla jobbar mot ger stora förutsättningar för att lyckas att nå målet tillsammans. 

Alla partier har skrivit under och på KF i måndags ledde Kristina Alsér tillsammans med projektledare Carina Östh och projektmedarbetare Patric Engström en information och en work shop kring framtagandet av en social lokal utvecklingsplan för hela kommunen som bygger på att vi tillsammans ska sträka det sociala kapitalet. Alla partier har genom sitt undertecknande nu sagt att de avser att arbeta mer tillsammans med varandra och med medborgarna för att stärka kommunens attraktionskraft. En förutsättning  för framgång är en utvecklad medborgardialog som jag ser det. Det är grunden för hela satsningen som nu görs för att åstadkomma en positiv förändringsprocess. Projektet med att ta fram en social lokal utvecklingsplan är en av pusselbitarna i det arbetet och styrgruppen för projektet arbetar fokuserat för att ta fram mål och insatsfaktorer i samverkan med medborgare. Därför ska vi arrangera ett strategisamtal i februari 2017 där vi tillsammans med cirka 100 medborgare plockar fram en gemensam målbild och ett antal mål och insatsfaktorer. 

Tveka inte utan hör av dig om du har synpunkter och förbättringsförslag och vill vara mer delaktig i kommunens utvecklingsarbete. Vi har alla ett ansvar för att kommunen ska öka sin attaktionskraft för oss som bor, lever och verkar i Vimmerby och för de som vill flytta hit och för våra besökare. 

Välkommen att ring eller mejla mig. Mina kontaktuppgifter är : 0492-769007 eller mejl ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar