onsdag 19 oktober 2016

Solelpaneler välkomnas varmt i Vimmerby kommun

Centerpartiet i Vimmerby yrkade på att Vimmerby kommun skulle investera i Solelpaneler 2014 vilket bifölls och solelpenelser för 1 miljon om året i tre år skulle byggas på kommunala fastigheter. . 

2015 sköts denna solelsatsning fram till 2018. 

Därför välkomnar Centerpartiet i Vimmerby alla initiativ för att bygga solceller i kommunen av olika aktörer när nu kommunen själv inte kan prioritera solelinvesteringar. Vimarhem har redan byggt på två av sina fastigheter och flera villägare har gjort detsamma.

Vad gäller bygglov för större anläggningar så måste de hanteras och handläggas enligt plan och bygglagen och all lagstifting som gäller större anläggningar. Villanläggningar kan hanteras snabbare vilket också görs i en del kommuner på ett lovvärt sätt vilket vi i Hultsfred- Vimmerby också kan göra när det nu kommer initiativ om snabbspår och expressbygglov om det visar sig effektivt. Snabbspårshanteringen får ju inte drabba bygglovshanteringen för företag som behöver göra byggen för att exempelvis utöka sin verksamhet. Centerpartiet litar på att förvaltning och politiker kan ordna en rättsäker och snabb bygglovshantering i vår gemensamma nämnd även i framtiden. 

Energimyndigheten meddelar att det inte finns några tidsbegränsningar för när beviljade anläggningar ska vara byggda utan om det blir lite försenat på grund av bygglovshantering så är det bara att meddela länsstyrelsen detta. Därför hoppas vi i Centerpartiet att de som vill montera solelepaneler kan göra det i lugn och ro när bygglovet är beviljat efter den turordning som tjänstemän och nämnd har. 

I mars 2017 när det återigen är säsong för solelproduktion hoppas jag att vi har flera solelanläggningar för förnybar elproduktioni vår kommun. 

Solelen producerar nämligen endast små mängder i november, december och januari. Bästa månaderna brukar vara mars till september vilket framgår av denna bild. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar