lördag 22 oktober 2016

Tankar tar tid liksom demokrati- och strategiarbete

Senaste veckan har innehållit en hel del intressanta händelser. 

Min reflektion och slutsats är att det sällan är bra med taktiken "fort och fel" i demokratibranschen för det orskar ofta ett stort arbete med att rätta till det som beslutats i all hast.

Att förvalta skattemedel förtjänar ett demokratiskt och eftertänksamt arbete med många personer delaktiga, såväl politiker som personal.

Majortietsstyre måste också hanteras demokratiskt med en opposition som tillåts delaktighet i form av information och goda förutsättningar för att förstå och få svar på frågor inför beslut i kommunfullmäktige.   

All verksamhet kan förbättras och jag har fått några förslag och även föreslagit några saker själv för att exempelvis förbättra näringsklimatet i Vimmerby.

Den mest diskuterade frågan nu är bygglovsprocessen.

Snarast bör vi arrangera ett öppet möte för näringslivet där vi låter förvaltningen beskriva bygglovsprocessen och diskuterar hur den skulle kunna förbättras i samverkan. Vi bör titta på hur andra kommuner arbetar med expressbygglov mm. 

En tydligare information på kommunernas hemsidor med checklista på vad som krävs i en bygglovsansökan är ett förslag som jag fått av en företagare häromdagen och som jag tycker är intressant. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar