tisdag 25 oktober 2016

Godmorgon Vimmerby på Campus idag och lite om hur vi ska öka attraktionskraften tillsammans

Amnada Karlsson som gjort den framgångsrika mordpodden kommer som huvudgäst till Godmorgon Vimmerby idag den 25 oktober. Det ska bli spännande att höra hennes berättelse om denna framgångssaga i ett för mig ännu inte använt media. 

Birgitta Sahlin och Marcus Alsér kommer också att medverka under morgonmötet. 

Denna mötesplats är bra och fyller en funktion men vi skulle behöva utveckla medborgardialogen så att de blir mer av ett strategiskt samtal och inte bara envägskommunikation som Godmorgon Vimmerby blir. Den handlar mest om information och underhållning i sitt nuvarande framgångsrika upplägg. 

Arbetsgruppen för att ta fram en social lokal utvecklingsplan (SLUSEN) deltog igår tillsammans med projektets mentor Kristina Alsér på kommunfullmäktigesammanträdet. 

Där berättade vi om värdet och innehållet i projektet och den avsiktsförklaring som alla partier i KF har skrivit under. 

Medborgardialogen är grunden i planarbetet som jag ser det och detta projekt ska leda till att det skapas en lång och pågående process i kommunen med syftet att stärka attraktionskraften för hela kommunen. 

Ett viktigt steg i arbetet är ett större strategisamtal som kommer att genomföras i februari och där många människor kommer att delta för att diskutera och förankra mål och insatsfaktorer i den sociala lokala utvecklingsplanen som ska antas av KF under hösten 2017. Mer info kommer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar