lördag 15 oktober 2016

Tilläggsyrkande 3

Centerpartiet i Vimmerby arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling där hela kommunens attraktionskraft är i fokus. Därför anser vi att omoderna fossilberoende värmesystem ska ersättas med förnybara system och möjliggöra ännu bättre service i Djursdala.

Djurdala skola skulle kunna inrymma mer verksamhet om man renoverar och bygger om bottenvåningen till två förskoleavdelningar. Därför krävs ett utbyte av värmesystem 2017 istället för 2018 som nu finns inlagt i förslaget till investeringsplan. Flyttar kommunen in förskolan i skolans lokaler kan villan där dagis finns idag säljas till exempelvis en småbarnfamilj. Friskoleföreningens kalkyl i sin ansökan skulle också förbättras om det finns ett mer kostnadseffektivt och klimatsmart värmesystem i Djursdala skola. 

Vårt tredje tilläggsyrkande är: 

att utbyte av oljepanna i Djursdala skola ska ske år 2017 istället för 2018 då den åtgärden betalar sig snabbt och dessutom är mycket positiv för klimatet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar