måndag 17 oktober 2016

Tilläggsyrkande 5

Våra tilläggsyrkanden bygger på att vi vill att kommunens ska ta ett större ansvar för sin fasta egendom genom att underhålla och byta ut omoderna fossilberoende värmesystem. Vi vill också att kommunen tar ett långsiktigt ansvar för kommunens framtida behov av investeringar för att kunna erbjuda kommunens medborgare vård, skola och omsorg av höh kvalité. 

Vi vill också att kommunen tar ansvar för investeringarna genom att möjliggöra för externa aktörer att driva verksamheter och att vi därigenom får en större mångfald av verksamhetsformer samtidigt som vi får minskade behov av investeringar i exempelvis förskolor. 

Det femte tilläggsyrkandet är att utbyte av värmesystem i Pelarne skola ska göras 2017.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar