söndag 2 oktober 2016

Delårsbokslut och budgetläsning en helt ovanlig söndag

På KS på tisdag ska vi behandla delårsbokslut och på KS AU direkt efter ska budgeten beredas. Fullt upp med att läsa handlingar inför dessa möten idag för jag har förhinder att delta i mötena på tisdag på grund av konferens med mitt civila arbete på Gamlebygymnasiet. Mina ersättare och jag ska därför ha telefonkontakt om mina synpunkter på förslagen. 

Vill du läsa om vilka ärenden som ska hanteras på KS den 4 oktober så finns ärendelistan här. http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Ärendelista%20kommunstyrelsen%202016-10-04.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar