torsdag 13 oktober 2016

Tilläggsyrkande 1

Jag kommer i olika blogginlägg att presentera Centerpartiets förslag till tilläggsyrkanden som vi kommer att lägga till budgetförslaget för år 2017 och som vi kommer att lägga fram den 18 oktober på KS sammanträde. 

Det första förslaget är 

att kommunen stimulerar initiativ för att erhålla fler externt drivna förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser 

Bakgrunden till det förslaget är att Vimmerby kommun behöver stimulera fler privata/ideella/ organsiationsdrivna initiativ för att erhålla fler förskoleplatser så att kommunen inte behöver investera för att skapa fler förskoleplatser vilket är viktigt när vi nu har en mycket hög låneskuld. Förskolan Linnea och Ugglan är exempel på mycket lyckade verksamheter som drivs externt och i god samverkan med kommunen varför vi vill påminna om den möjligheten och att stimulera exempelvis ekologisk förskola i Pelarne. De 250000 i investeringsbudgeten för projektering av en 8 avdelningar stor förskola vill vi ska användas till projektering av en förskola med färre avdelningar i kombination med stimulans av privata alternativ. Förskolor kan också inrymmas i Djursdala skola och i Brännebro skola.

1 kommentar:

  1. Glöm inte bort fritidshemmen,förskolebarnen kommer dit så småningom.

    SvaraRadera