måndag 17 oktober 2016

Tilläggsyrkande 6

För att kunna genomföra tilläggsyrkande 3-5 så krävs det ett antal miljoner i budget 2017. Därför föreslår vi att ombyggnationen av Tuna skola för att inrymma en förskola på andra våningen av flera skäl skjuts till 2018. Vi anser att det är olämpligt att inrätta en förskola på andra våningen då det är många barn i denna verksamhet som inte klarar att själva gå i trappor. 

Vi vill titta närmare på om det går att göra en förskola i markplan antingen vid skolan eller vid Solgläntan till en lägre investering än 4 miljoner. 

Vår sjätte att-sats blir därför att skjuta på investeringen i Tuna skola (4 miljoner) för att inrymma en förskola på andra våningen och se över om den investeringen kan göras på ett annat sätt

att använda de medel som finns kvar (4-2,6 = 1,4 miljoner) utöver utbyte av värmesystem (vilket är beräknat till 2,6 miljoner) till att ordna så att taket på Kulturskolan inte orsakar vattenskador i fastigheten och reparera ytskikt på AL-skolans högstadium där klottret ökat markant de senaste åren. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar