måndag 24 oktober 2016

Kommunfullmäktige ikväll och Yxern-möte på onsdag

Vi börjar sammanträdet redan klockan 16.30 idag och det kommer att bli en hel del externa medverkande eftersom vi ska ha ett pass kring hur vi kan öka hela kommunens attraktionskraft tillsammans. Här finns kungörelsen:  http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/KF%202016-10-24.pdf

Kristina Alsér kommer att leda en work shop om detta och den inleds med att flera personer ur styrgruppen för framtagandet av en social lokal utvecklingsplan beskriver om hur de ser på arbetet med att öka attraktionskraften. Stefan Bragsjö, Peter Göranssson, Bo Palmér, Marcus Alsér, Tomas Peterson, Helen Nilsson och jag kommer att hålla varsitt kort anförande efter att Carina Östh som är projektledare och Patric Engqvist som är projektmedabetare kommer att inleda. 

Därefter är det gruppsamtal (work shop) och Tomas Peterson föreslog att även åhörare ska få delta i dessa samtal. Hur det blir med det vet jag ej ännu. Återkommer om jag får ett tydligt besked så att ni som brukar vara åhörare vet om i förväg om det erbjuds delaktighet. 

Därefter är det sedvanliga förhandlingar även om det är extremt få ärenden idag. Under mina sex år som ledamot så har det aldrig varit så få ärenden och det beslutar presidiet i kommunfullmäktige och presidiet i KS dvs Helen Nilsson och Tomas Peterson. Det är våra båda kommunalråd som bestämmer vilka ärenden som ska lyftas då de sammanträder varje måndag förmiddag. 

Min bild är att det ligger en hel del på vänt just nu, både återremisser, medborgarförslag och motioner. Internkontrollen i KS måste vi diskutera på KS AU i närtid så att vi inte missar något viktigt ärende och så att alla ärenden i lugn och ro och metodiskt kan formuleras som tjänsteskrivelser för att sedan beredas av KS AU för beslut i KS och i vissa fall i KF om besluten är av principiell karaktär.

Demokratibranschen stimulerar och på onsdag är det ett möte om Yxern i Västervik där Helen Nilsson och jag företräder kommunen eftersom Tomas Peterson uppfattar sig som jävig i frågan då han är markägare och sitter i styrelsen för fiskevårdsföreningen. Vi ska träffa Linköpings och Västerviks kommunstyrelsepresidium för att diskutera hur vi kan få en långsiktigt hållbar situation för Yxern, Kalmar läns största sjö. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar