fredag 21 oktober 2016

Finansiering av goda idéer

Jag har fått information om finansieringsmöjligheter via Coompanion och Microfond Småland och vill lägga deras länkar här på min blogg idag. 

http://kalmar.coompanion.se/mikrofond-smaland-den-annorlunda-finansiaren/

http://mikrofonden.se/vara-tjanster/

Finansiering är alltid ett mycket speciellt kapitel för den som har en god idé och jag har erfarenhet av att göra förstudier för att göra projekteringar som sedan till slut leder till en färdig anläggning. 

More Biogas Småland AB och Alvesta Biogas började båda med förstudier som finasierades av LEADER år 2011. Nu står båda anläggningar och producerar biogas till fordonstrafik.Fossilfritt och långsiktigt hållbart drivmedel som produceras med hjälp av gödsel och utsorterat hushållsavfall som rötas.

http://www.morebiogas.se

http://www.smp.se/alvesta/forsta-lasset-godsel-i-oktober/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar