fredag 14 oktober 2016

Tilläggsyrkande 2

Vi måste jobba strategiskt och långsiktigt med investeringsbehoven i vår kommun och tydliga underlag måste fram så att vi politiker kan prioritera behoven i lugn och ro och med utgångspunkt i hur vi ska säkerställa välfärden i Vimmerby vad gäller vård, skola och omsorg. 

Centerpartiet har uppmärksammat att det finns flera behov av nya byggnationer som uttryckts under budgetberedningen och därför kommer vi att föreslå följande tilläggsyrkande:

att kommunen gör en utredning som ger svar på hur en långsiktigt hållbar investeringsplan för kommunen ska se ut där kommunens framtida behov tillgodoses på bästa sätt. Ny skola, nytt gruppboende, nya bostäder och nytt äldreboende är exempel på behov som uttryckts under budgetberedningen men som inte tydligt prioriterats i denna budget. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar