söndag 23 oktober 2016

Vattenförsörjningsplan behövs

Regionens vattenförsörjningsplan 2013 finns på webben och beskriver hur kommunerna ska följa efter och formulera sina lokala vattenförsörjningsplaner. Dessa ska vara en del av kommunernas översiktsplaner. 

http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Planeringsunderlag/Regional%20vattenförsörjningsplan%20Kalmar%20län.pdf

Vimmerby kommuns ÖP från 2007 ska nu aktualiseras och det ska göras under varje mandatperiod. Jag påpekade detta under förra mandatperioden men det enda som initierades var att ta fram en ÖP för tätorten. Den är snart antagen av KF och nu krävs ett helhetsgrepp och en aktualisering av hela ÖP för hela kommunen. 

Partigrupperna ska svara på en remiss om detta senast den 1 november så vi i C har tillsatt en arbetsgrupp för detta arbete så att vi kan lämna ett komplett remissvar. 

Planarbete i en kommun är mycket viktigt och just vattenförsörjningsplaneringen är en mycket aktuell fråga eftersom grundvattnet i vår del av Sverige är i en extremt låg nivå. Behöver vi en ny vattentäkt? Vilken ska vi välja och hur ska den tillståndsansökan gå till. Hur lång tid tar det innan den nya vattentäkten är på plats. 

Vårt näringsliv med Arla och Åbro i spetsen kräver en stor mämgd vatten liksom vår besöknäring. Detta måste vi planera och ta ansvar för i KS. Det är vi som har ansvaret. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar