onsdag 15 november 2017

Demokratireflektioner

Demokrati är något som varje dag måste förvaltas och arbetas med för att fungera. Det krävs mångas insatser för en bra debatt och där är transparens, tillit och tydlighet , tre viktiga T-ord. Syftet med debatten måste vara att få fram bra och konstruktiva beslut för medborgarnas bästa.

Nu ska kommunallagen uppdateras och det är ju den lagen som i stor utsträckning anger spelreglerna för det lokala demokratiarbetet.

Alla ledamöter och ersättare erbjuds en heldagsutbildning om denna nya kommunallag den 30 november. Extern föreläsare om hot och våld mot politiker är en del av programmet. Resten av dagen ägnas åt föreläsning av kanslijuristen Therese Jigsved. Hon är både mycket erfaren och kunnig på lokal och kommunal beslutsprocess.

Jag ser fram emot att lära nytt och att få resonera om demokratins spelregler i relation till tjänstemannaorganisationen. Den politiska organisationen ska nu hämta in remissyttranden som ordförande Lennart Nygren har beställt. Hur remissvaren ska sammanställas och hanteras är oklart men jag förutsätter att beredningen och/eller KS AU och KS bereder remissyttranden och förhåller sig till dem och bereder det sammanvägda resultatet och förslag till beslut. Jag förutsätter att KF i december ska besluta om politisk organisation för nästa mandatperiod som gäller från den 1 januari 2019 till den sista december 2022. KS AU ska sedan bereda och besluta om arvoden. Vilken tjänsteman som ska göra tjänsteskrivelse är inte klart men förra gången var det kommunens personalchef som sköter detta och det blir det troligen även denna gång. RDB tog beslut om detta inför förra mandatperioden men det beslutet bröts direkt av M och S efter valet.tyvärr.

För att demokratin ska fungera är det viktigt att beslut om politisk organisation som tas före valet respekteras efter valet om det inte är uppenbart att den antagna organisationen är dysfunktionell på något sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar