måndag 13 november 2017

Öppen Wi-FI i hela kommunen

Landsbygdsrådet Hela Sverige ska leva, Vimmerby bjuder in till möte den 21 /11 och i kallelsen fanns en önskan om att kommunerna i Kalmar Län ska tillgodose utvalda delar av kommunen med öppen wi-FI. Låter som en intressant idé att förverkliga i samverkan med marknaden, tycker jag. Öppen Wi-Fi på landsbygden 
höjer tillgängligheten och ökar attraktiviteten

Länsbygderådet för Hela Sverige ska leva i Kalmar län arbetar tillsammans med lokala byalag, sockenföreningar, fiberföreningar etc. för utbyggnad av fiber i hela Kalmar län. Syftet är att alla, såväl på landsbygden som i tätorter, ska ha tillgång till en säker internetuppkoppling. 

Tillgången till snabb uppkoppling för datakommunikation är beroende av tillgång till fiber eller god mobiltäckning genom 4G. På landsbygden är fiber under utbyggnad, vilket ger möjlighet till fast uppkoppling för allt fler boende. Mobiltäckningen är ytterst varierande både när det gäller signalstyrka och kapacitet/bredd

Detta medför att tillgången till IT-tjänster för tillfälliga besökare på landsbygden är ytterst begränsad och därmed osäker. Det gäller för turister som bor i fritidshus, husvagnar eller tält och har behov av att ta emot/sända mail, läsa dagstidningar, utföra betalningar etc. 

I tätorter med hotell och andra serviceställen är tillgången till öppen fiber oftast tillgodosedd. Det är nu angeläget att även landsbygdens mindre orter förses med öppen Wi-Fi. Detta ger också möjlighet att söka de lokala besöksmålen när man är på plats.

Som ett led i att stärka tillgängligheten och öka attraktiviteten för fritidsboende och turism på landsbygden föreslås kommunerna ordna med öppen Wi-Fi i ett antal mindre orter. Lämplig placering kan t ex vara i lokal servicebutik eller befintliga samlingslokaler som vanligtvis finns i ”socknarna”. På respektive kommuns hemsida anges sedan de orter och platser där öppen Wi-Fi är placerad samt öppningskod.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar