måndag 20 november 2017

Marknadsföring av demokratins högsta beslutande församlings sammanträden

Det var bättre förr...

Men på de allra flesta sätt är det mycket bättre i den lokala demokratin än vad det varit på länge.

En sak som jag skulle dock skulle vilja lyfta här på bloggen är att vi berättar mer om vad som diskuteras och beslutas i kommunens högsta beslutande organ och att vi reformerar arbetet i kommunfullmäktige.

Dessa tre steg är en början på det reformarbetet som Leif Carlsson och Leif Larsson tillsammans med Therese Jigsved påbörjade efter valet 2006.

Steg 1. Skriv i annonsen till KF om de viktigaste ärendena som ska avgöras. Annonsera även fortsättningsvis i papperstidningen men komplettera med digitala annonser och på sociala media. Annars når ni troligen inte ungdomar. De läser tyvärr inte papperstidningar i någon större omfattning längre. Den 27 november är det budgetfullmäktige och i annonsen i dagens tidning står det att allmänheten ges möjlighet att ställa frågor. Inget om vilka ärenden som ska avgöras. Vi måste bli bättre på denna medborgardialog och här ser jag ett område där vi behöver förbättra demokratiarbetet och kommunikationen med medborgarna.

Steg 2. Websänd kommunfullmäktiges sammanträden. Detta har jag skrivit en motion om men fick avslag med motiveringen att det krävs textning av webbsändningen och det är för dyrt och besvärligt. Många andra kommuner har webbsändning där man i efterhand kan gå in och lyssna på debatten kring ett visst ärende. Det vore bra för demokratin. Googlar man webbsändning av kommunfullmäktige får man hundratals träffar: Värmdö är ett exempel: http://varmdo.webbtv-kf.se/?20171025

Steg 3. Voteringstavla under sammanträdena. Nu har vi infört digital teknik för alla handlingar. Då är nästa steg att införa digitala omröstningar och upprop inte långt borta. Det borde göras omgående enligt mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar