måndag 13 november 2017

Östra Ceos är nu nästan fullt

Jag läser på kommunalrådsbloggen att Eklunds företagscenter har köpt 11000kvadratmeter mark på Östra Ceos.

Just nu sitter jag med ytterligare ett markförsäljningsavtal på Östra Ceos för underskrift framför mig. Vi säljer 11.600 kvadratmeter til ett pris av 2.262.000 kronor. Köpare är Eklunds Företagscenter i Södra Vi som jag välkomnar till etablering inom Ceos området. Nu är det hög tid för oss att komma fram med avfart från/till rv 23/34 till industriområde Krönsmon. ”

Därmed är Östra Ceos i princip fullt och behovet av att ordna en vettig infart till Krönsmon måste prioriteras.

För mig är det en gåta att Vimmerby kommun valde att bygga 22 hektar industrimark utan att ha en infart klar till området. Det borde ha varit steg ett i det projektet.

Jag vill slå ett slag för förstudier när man ska bygga och göra större satsningar i vår kommun. I en förstudie för Vimmerby kommuns framtida företagstomter så hade det funnits med en plan för infarter till tomterna och hur det skulle verkställas i samverkan med Trafikverket.

Hade det gjorts en noggrann förstudie för Vimmerby fiber så hade man haft ett mycket bättre beslutsunderlag för att kunna styra satsningen i rätt riktning och ha kontroll på projektet.

Nu ska det troligen göras en förstudie av två föreningar i allians för ett arenabygge inkluderat en långsiktig driftkalkyl. Det blir ett viktigt underlag för alla oss som bor och verkar i kommunen.

Översiksplanearbetet och detaljplanearbete kan betraktas som delar av förstudier inför exploateringar.

Ledningsgruppen i samverkan med den politiska ledningen måste bli effektivare i processerna kring större projekt, anser jag.

Förskolebygget är nästa satsning som kräver en minituös process för att den förskola som byggs ska bli optimal för personalen och för barn och föräldrar, anser jag.

Skolstrukturen är en annan fråga där vi nu har fått fram underlag kring prognoser och kostnader per barn på alla enheter vilket är en grund för en långsiktig plan för den delen av kommunens attraktionskraft. En bra grundskola och förskola är centralt för att vi ska få nöjda medborgare och förutsättningar för inflyttning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar