lördag 18 november 2017

Klimatsmart fordonsförvaltning

Motion till Vimmerby kommunfullmäktige 20171114

Klimatsmart fordonsförvaltning


Vimmerby kommun är förhållandevis framgångsrika vad gäller klimatanpassad värme och elproduktion tack vare en väl utbyggd fjärrvärme och en stor investering i ett kraftvärmeverk som eldas med lokalt producerat och förnybar biobränsle. Däremot finns mycket att göra vad gäller klimateffektivare transporter. 

Vimmerby kommun har en fordonsflotta som är både omodern och ännu ej klimatanpassad. Därför behöver det göras en transportsatsning där kommunen utifrån den kartläggning som gjorts 2016 av Miljöfordon Syd så att vi anpassar våra transporter och förvaltning/service ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv. 

Det finns gott om kommuner och landsting och privata företag som gått före och visat att det går att klimatanpassa sina transporter.

Därför föreslår vi kommunfullmäktige i Vimmerby kommun 

att ta fram en strategisk transportplan ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv

att samordna upphandlingen av kommunens fordon ur ett kostnadseffektivt och klimatanpassat perspektiv

att även upphandla förvaltningen/service av kommunens fordonsflotta på ett kostnadseffektivt och klimatsmart sätt______________________________
Ingela Nilsson Nachtweij, Centerpartiet i Vimmerby
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar