fredag 17 november 2017

Inkludering som tema för ett strategiskt samtal

Vi hade styrgruppsmöte med projektet Stärkt lokal attraktionskraft som tagit fram en social lokal utvecklingsstrategi med sex olika insatsområden .

Igår diskuterade vi i grupper hur strategin ska implementeras och hur det ska bli verkstad av det som diskuterats hittills.

Målet är givetvis att strategin ska ligga som grund för nämnder och bolag för att vi tillsammans ska ha samma målbild för hela kommunens utveckling.

Vi ska givetvis fortsätta med strategiska samtal och ett tema som vi diskuterade igår i min grupp är inkludering. Vi måste arbeta ännu hårdare för att minska klyvningen och göra alla som bor i kommunen mer delaktiga i vår utveckling. En av nycketfrågorna är inkludering så att alla känner sig mer delaktiga och därigenom bidrar ännu mer till vår gemensamma framtid. Vi har många utmaningar och problem som på bästa sätt ska få sina lösningar. En av dem är hur vi ska gå vidare med bredbandsutbyggnaden. En annan är hur vi ska få fler i arbete och meningsfull sysselsättning. En tredje är att minska den psykosociala ohälsan och bli en ännu bättre arbetsgivare med mindre sjukskrivningar och förre som drabbas av utmattningsdepression.

Vi måste också få till bättre processer och mer långsiktig planering i kommunen.

Avgörande för hur vi lyckas är att få till konstruktiva samtal mellan kommun, företagare och föreningsliv. En bättre medborgardialog är grunden, som jag ser det. Och att vi ser alla delar av kommunen och arbetar för en god service där människor bor med nära och tillgänglighet till servicen med ett bra bemötande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar