måndag 13 november 2017

Lokalt demokratiarbete

Jag noterar att den politiska debatten i Vimmerby fortfarande har sina brister. Vi måste alla hjälpas åt att förbättra den och få fram konstruktiva förslag och samarbeten för att åstadkomma bra beslut för medborgarnas bästa i kommunen.

Spekulationer kring framtida politisk samverkan av en f d KSO som valt att hoppa av pga av hälsoskäl förbättrar inte förtroendet för nuvarande politiska majoritet mellan S och M.

Jag syftar på nedanstående text som är ett utdrag från ett blogginlägg i Vimmerby tidnings bloggsatsning med f d politiker som ska ge sina reflektioner utifrån sina erfarenheter och personliga synpunkter.

Jag har ställt frågan hur dessa texter ska bemötas och Vimmerby tidning är mig svaret skyldig. Blir konstigt för läsarna att svar hamnar på debattsidan vilket frågan om domstolarnas funktion gjorde häromveckan. Flera debattinlägg mellan Göran Svensson och populistiska inlägg av bloggskribenten.

Mitt perspektivs bloggskribent skriver den 13/11 : ”Skulle det visa sig att SD tappar lokala mandat, då kan det öppna för en Allians-majoritet igen i Vimmerby. Om centern och moderaterna kommer överens vill säga. Det senare är långt ifrån troligt idag, då samarbetet (s)+(m), fungerar bra. Oaktat om de tar bra beslut eller inte, så har de ett fungerande samarbete och lugn och harmoni i majoriteten. Till skillnad mot senaste allians-samarbetet. Vi går ett spännande val till mötes!”

Det är ett stort problem för M och S att en av deras samarbetes initiativtagare inte anser att majoriteten tar bra beslut men att samarbetet ändå är bra. Den uppfattningen tyder på att skribenten inte anser att M och S samarbetar bra för gör man det så tar man ju bra beslut, enligt mig. Annars fungerar inte demokratin i dessa båda partiers grupper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar