onsdag 15 november 2017

Tåguppropet, skriv på vettja

I dagens Vimmerby tidning finns en debattartikel om Tåguppropet av Anders Åkesson. Den handlar om bristerna i den svenska järnvägen. Anders Åkesson uppmanar alla att skriva under tåguppropet för att skicka tydliga signaler att det nu krävs strukturerade satsningar och insatser för att förbättra punktlighet och kvalitet.https://www.centerpartiet.se/taguppropet?gclid=EAIaIQobChMI7KqTyNq_1wIVTBgbCh1zaQ2kEAAYASAAEgKrS_D_BwE

Centerpartiet lägger fyra miljarder mer än regeringen på järnvägen i sitt budgetförslag varav 1,5 miljarder är avsatta till de regionala järnvägarna.

Jag anser också att det behöver göras en förändring av skattebefrielsen för fordon på räls vad gäller drivmedel. Enligt KLTs chef så är denna skattebefrielse ett skäl till varför man inte kör regionaltågen på det förnybara biobränslet  HVO som görs av slaktavfall. KLT fortsätter att köra på fossildiesel trots att det är fullt möjligt att använda HVO. Dieseln är skattebefriad vilket innebär en kostnad på 10 miljoner om man vill byta till ett förnybart bränsle. Bussarna däremot drivs enligt den senaste upphandlingen på förnybar biogas eller HVO. Där finns inte denna skattebefrielse. Denna lagstiftning måste ses över så att vi tills de regionala tågbanorna är elektrifierade kan driva tågen med förnybart bränsle. Centerpartiet arbetar för detta, enligt riksdagsman Anders Åkesson.

Igår formulerade KS AU ett remissvar på Östergötlands transportplan och vi uppmanar vårt grannlän att förbättra Stångådalsbanan och göra de satsningar tillsammans med Kalmar Län som krävs för att öka tågtrafiken mellan Kalmar och Linköping. Vilket skulle gynna alla kommuner längs banan. Linköping behöver samverkan söderut, enligt oss och vi behöver öka Vimmerbys samverkan med Linköpingsregionen, som är vår närmaste ”urbana motor” , knappt tio mil norrut. Vårt hälsouniversitet finns där liksom högskoleutbildningar som våra medborgare vill kunna pendla till. Vi behöver också utöka vår arbetsmarknadsregion norrut med arbetspendling både till och från kommunen. Vimmerby kommun har attraktiva boendemiljöer och Linköpingsregionen har ett behov av arbetskraft från kringliggande kommuner.

Vimmerby, Kinda och Linköping behöver ett ökat utbyte för att alla kommunerna ska växa tillsammans, enligt mig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar