måndag 27 november 2017

Utvecklingskraften finns i VIMMERBY

Vi arbetar för fullt med vårt valmanifest nu, både lokalt i Vimmerby och i länet. Det är ett inspirerande arbete tillsammans med kloka politiker och mycket engagerade personer. Uppskattar verkligen det driv som finns i Centerpartiet nu.

Vi har en partiledare med humor och klokskap som i helgen uttryckte att SD är lika stabilt som ett duschdraperi när det handlar om vilka som ska leda Sverige efter nästa val.

När det i plenum uttrycks klart rasistiska formuleringar på Sverigedemokraternas landslagar så kan jag inte annat än hålla med vår partiledare.

På det lokala/regionala planet jobbar vi på med de viktiga lokala frågorna. Transportinfrastrukturen är i fokus regionalt där det arbetas hårt för att få till ett gemensamt yttrande från regionförbundet , med alla länets kommuner och flera stora transportintensiva företag som underskrivare. När medel till våra vägar och järnvägar understiger den andel som vi borde tilldelas utifrån vår andel av befolkningen så måste det till krafttag. Här har S i länet ett mycket stort ansvar. Leif Larsson företräder C i Regionförbundet och jag förväntar mig att han ska agera kraftfullt i denna fråga som är så viktig för vårt län.

På det kommunala planet så gläds jag tillsammans med många att näringslivet går bra nu och att vi ser expansion på flera håll.

Ett sorgebarn är dock EKEN och den inaktivitet som S och M har i denna fråga förvånar mig. Jag har frågat vid ett flertal tillfällen under hösten sedan jag läste att ägaren till EKEN vill ha ett möte med kommunen, när detta ska ske.

Är det ansvarsfullt att inte ens bjuda in till möte och lyssna vad ägaren vill? Enligt mig är det lägsta nivå och jag kommer därför att bjuda in ägaren till ett möte för att åtminstone få igång en diskussion. Vi har bostadsbrist i kommunen som begränsar vår tillväxt och vi har många som pendlar in på grund av att det saknas bostäder. Då missar vi skattekraft som vi behöver till vård, skola och omsorg. Lyft blicken, kavla upp ärmarna och arbeta hårdare är min uppmaning till S och M i Vimmerby.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar