onsdag 1 november 2017

Skolfrågan i Vimmerby

Vimmerby kommun har ett mycket högt födelsetal och samtidigt en ganska stor inflyttning till kommunen. Det innebär stora möjligheter och vi i C ser detta som en mycket bra utveckling av hela vår kommun.

Därför blir jag beklämd när M och S fortfarande inte ser den potential och de förutsättningar som finns i Brännebro, Tuna, Rumskulla och Djursdala skolor. Faktum är att vi hade haft 143 fler barn att inrymma i redan överfulla skolor i Vimmerby om M och S hade fått göra som de ville 2015 och lägga ner fyra landsbygdsskolor och två förskolor på landsbygden. Ytterligare 40 förskolebarn hade då behövt inrymmas i redan överfulla förskolor. 

Lösningen för att inrymma de 143 grundskolebarnen hade troligen blivit ytterligare kostsamma paviljonger intill Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola. Det har rredan placerats två paviljonger vid AL för att inrymma de elever som skolan utökats med där 2016 trots att det finns befintliga tillfälliga lokaler som hade kunnat användas. Deloitte-huset, Ringvägen och Grankotten till exempel. 

KSO Tomas Peterson förklarade igår att M och S inte vill satsa på att inrymma förskoleavdelningar i Djursdala och Brännebro och bygga om till modern ventilation för 2,1 miljoner i Djursdala och för 2,7 miljoner i Brännebro skola. Skälet är att M och S inte vill satsa på de lokalerna i kransorterna då de inte ser en långsiktig skolverksamhet på dessa orter. I klartext så tolkar jag Tomas Peterson som att skolorna i Brännebro och Djursdala inte ska bedrivas efter valet 2018. 

Jag anser att M och S redan före valet ska ge ett tydligt besked om hur de vill göra med landsbygdens skolor efter valet och hur de planerar för att inrymma de 105 barnen som grundskolan enligt prognosen kommer att utökas med inom en femårsperiod. Är det en helt ny högstadieskola eller en helt ny låg- och mellanstadieskola inne i Vimmerby som man vill bygga inom fem år eller hur ser planen ut? 

Centerpartiet diskuterar denna fråga vid nästan varje gruppmöte och det besked som jag hittills kan ge er alla är att C i Vimmerby vill behålla och utveckla, inte avveckla landsbygdskolorna och undersöka möjligheterna att erbjuda skolbuss från ST 1, Bullerbyn, Kohagen, Hultet till Djursdala skola. 

Julen 2015 delade vi ut detta julkort på Tomasmarknanden och till många av kommunens invånare. Vill påminna er om att vi kommer att fortsätta att kämpa för att hela kommunen ska utvecklas och vi i C ser en stor potential för att öka kommunens attraktionskraft genom att erbjuda boende med hög kvalité på landsbygden. Då behövs både förskola och skola på de orter där vi finns idag. Strandnära boende och landsbygdsboende är en av de starkaste skälen till att människor flyttar idag enligt Kairos Future. Jobbet kan man delvis ta med sig till det livsstilsboende man önskar. Välkommen till framtidens Vimmerby! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar