söndag 19 november 2017

Förnybar energi

Läser mina reflektioner i min dagbok från 2006 då jag började mitt arbete på LRF som energisamordnare för förnybar energi.

Jag skrev en projektplan för Kalmar läns framtida energiförsörjning i samverkan med de gröna näringarna.

Jag föreslår år 2006 ett energisystem i Kalmar Län med SOLENERGI som grund. Följande klimatsmarta energislag föreslås:

- Biobränsle som växer i länet tack vare solen och de gröna växternas fantastiska förmåga att binda in solenergi som druvsocker, stärkelse och cellulosa,

-Solenergi i form av solel och solvärme,

- Vindkraft som drivs av solen

- Biogas som bildas när man rötar växtmaterial, gödsel och matavfall.

- Energiskog (Salix, hampa, hybridasp)

- RME som är bildas av raps från åkern

HVO fanns inte då men det är en biodiesel som skapas av slaktavfall och som har likvärdiga eller till och med bättre egenskaper än fossil diesel tack vare att den är förnybar. Helst ska den inte innehålla palmolja utan vara producerad enbart med hjälp av matavfall.

Vilken energibärare är bäst i framtiden? EL är en fantastisk uppfinning med mycket högre verkningsgrad när det gäller transporter jämfört med ottomotorn. (Biogas)

Vätgasfabrik i Kalmar Län för att driva våra regionaltåg eftersom en elektrifiering är så kostsam. En förstudie om det skulle vara intressant och lite nyskapande, enligt mig. Tomas Holgersson har upplyst mig om dessa möjligheter.

Läste i Vimmerby tidning om ett seminarie för lantbrukare om möjligheter med solel på den egna gården och dess ekonomiska förutsättningar. Enligt mig borde var och vartannat tak på landet bli försett med solelpaneler inom fem år. Att bli mer självförsörjande med en bra ekonomisk kalkyl borde vara svårt att säga nej till.

KF i Vimmerby har möjligheten att säga JA till 500000kr i investering av solel på kommunala fastigheter 2018 och 1,5 miljoner 2019. Det vore ansvarsfullt av kommunens högsta beslutande församling, anser jag och Vimmerby energi och miljö bör snarast bygga fler laddstolpar. Kommunen bör också göra en strategisk plan för att göra en mer klimatsmart fordonsförvaltning. Det har jag skrivit en motion om som kommer till KF den 27 november 2017.

Sedan jag skrev mina rader i min dagbok 2006 har mycket positivt hänt inom förnybar energi i länet.

- More Biogas Småland AB har byggts efter en förstudie som fick Årets LEADER-pris , en Ullbagge av landsbygdsministern 2011. (Jag skrev projektets förstudie i min roll som energisamordnare på LRF) Anläggningen rötar idag gödsel från 20 gårdar tillsammans med matavfall från fem kommuner. Biogasen driver bussar och bilar i hela länet.

- Lennart Svenzén har byggt en av landets största solelanläggningar på Nöbble gård.

- Vimmerby har byggt ett biobränsledrivet kraftvärmeverk

- Moskogen är byggt (Kalmar kommuns stora biobränsleeldade kraftvärmeverk)

- Södra har gjort flera energisatsningar i Mönsterås bland annat vindkraft och stora investeringar på förnybart i processen på bruket.

- Vimmerby solenergi ekonomisk förening har bildats och byggt sin första anläggning hos Mats farne i Vennebjörke. Ordförande är förre KSO Per-Åke Svensson.

- Vimmerby energi har byggt flera laddstolpar.

- Ingebo hagar har byggt flera solelpaneler och kör elbil.

- Västerviks kommun har satsat på biogas och där finns en biogasmack.

- Hagelsrum har byggt en biogasanläggning och planerar nu för fordonsgas.

- Hultsfreds kommun har investerat i vindkraft.

- Hultsfreds kommun har investerat i flera miljöbilar och gör nu en stor upphandling som har ett stort innehåll av miljöbilar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar