söndag 12 november 2017

Jämställdhetsplan på G

Jag läser förslaget till jämställdhetsplan och förvånas över att skälet till avslag på Peter Karlssons motion för att göra Vimmerby kommun mer jämställd 2014 var att planen för lika möjligheter och rättigheter skulle antas.

I förslaget till jämställdhetsplan står det att det finns två olika jämställdhetsdokument i kommunen. En som hanterar det interna arbetet med jämställdhet som alla arbetsgivare enligt lag ska ha. En som handlar om att hela kommunen och framförallt kommunens service ska vara jämställd.(en del i folkhälsoplanen)

Motiveringen för avslag för vår motion var således helt ologisk.

S måste förklara detta i samband med att KF ska anta jämställdhetsplanen i december.

https://www.centerpartiet.se/lokal/kalmar-lan/vimmerby/startsida/nyheter/nyheter/2014-07-28-vimmerby-behover-bli-annu-mer-jamstallt.html

Noterar även att Kalmar kommun diskuterat och ändrat benämningen tjänsteman till tjänstepersonal i sina styrdokument.

Det  finns en intressant artikel om könsneutralisering här. https://www.dn.se/debatt/nar-kon-osynliggors-riskeras-hela-jamstalldhetsarbetet/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar