torsdag 9 juni 2016

Behov av bostäder

Detaljplanelagd mark för bostäder är en bristvara i Vimmerby och det måste åtgärdas. Riktlinjer för bostadsförsörjningen måste också tas fram snarast så det blir möjligt för kommunen att medfinansiera byggnationer med statliga bidrag. 

Ett område som skulle vara möjligt är vid gamla Citykökets tomt. Vem vill bygga där? Vem har kapital och möjlighet?Kontakta kommunen om det finns intresse och presentera Ditt förslag på bggnation. 

Blåsekulle är en annan plats som borde bebyggas men den tomten är privatägd och står för tillfället för fäfot tyvärr. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar