tisdag 21 juni 2016

Kulturbeskattning och ologisk landsbygdsfientlig kulturpolitik

Dagens blogginlägg ska handla om kulturbeskattning av våra "kulturskatter" som teater och bio.

Astrid Lindgrens värld har fått kulturmoms på hela entréavgiften retroaktivt och framgent och det är mycket bra. Tidigare fick man bara den lägre momsen på en del av entréavgiften. Skälet är att man får "teatermoms" på hela biljetten. 

Filmvisning på bio ska från och med årsskiftet tyvärr beskattas med 25 % moms för att finansiera svensk film. Det beräknas att ge 260 miljoner till statskassan. Då har man inte räknat in att den högre momsen innebär att många biografer troligen kommer att lägga ner och/eller få färre besökare. De 260 miljonerna blir mindre framöver i takt med att färre och färre får möjlighet att se film på bio. Film är bäst på bio men inte i en ödslig salong, anser jag. 

Föreningsdrivna biografer är viktiga på landsbygden och drabbas inte lika hårt av detta beslut då föreningar inte lyfter moms. (Självklart riktigt och ska vara så framgent) ) Risken för snedvriden konkurrens om momsen höjs till 25% för de företagare som driver bio är dock uppenbar. Men samtidigt är många föreningsdrivna biografer idag momspliktiga. Det beror på att när man digitaliserade biografen så för att kunna dra av momsen på utrustningen man köpte in, ofta med stöd både från staten(Alliansregeringen satsade ett antal miljoner på detta efter förslag från C) och kommunen, då valde man att momsregistrera sig. Att betala 6 procent på biobiljetten var billigt för att slippa betala moms på utrustning för flera hundratusen och ibland upp mot miljonen. Handlar kanske också ännu mer om att kunna dra av momsen på filmhyran till distributören, som är sex procent. Så också många föreningar drabbas hårt av momshöjningen.

Demokratimimister och kulturminister Alice Bah Kunke planerar att hålla fast vid budgetbeslutet att höja biomomsen trots att kulturutskottet röstat för att bevara nuvarande moms och även en majoritet i riksdagen har uttryckt detsamma under våren 2016.

Statliga museer varav de flesta finns i våra storstäder ska även fortsättningsvis ha fri éntre vilket exempelvis gynnar turister men missgynnar landsbygdsbor då tillgängligheten av naturliga skäl till museer i storstaden är lägre för landsbygdsbor. Visas opera eller teater på biografen i Vimmerby blir det med den lägre momssatsen. 

Bah Kunke har satsat miljoner på kostnadsfria sommarlovsaktiviteter men avser att biobesök ska minska i frekvens på grund av sämre förutsättningar för landsortens privata biografer. Biobesök på sommaren är en uppskattad sommarlovsaktivitet på många orter liksom skolbio som bryter undervisningen och som ger många barn möjligehten att se film på bio. 

Min slutsats är att det saknas logik i dagens kulturpolitik. Är det en prioritering av "finkultur" och nedmontering av "film på bio" för många som är syftet. Fråga vilken medborgare som helst vad som efterfrågas mest och svaret blir "film på bio". Det borde en regering och en demokratiminister lyssna på, anser jag. 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/momshojning-blir-nadastoten-for-biografen-i-vimmerby-20160620/

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/kultur/e/5684/momshojningen-hotar-bions-framtid/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar