måndag 20 juni 2016

Gruppmöte ikväll

Centerpartiet i Vimmerby välkomnar alla intresserade till vårt gruppmöte i Stadshusets Södra Vi-sal kl. 18.30 ikväll. 

Vi ska gå igenom rambudgetförslaget och alla andra ärenden som ska avhandlas på kommunfullmäktigesammanträdet den 27 juni kl. 15. 

Kungörelsen finns att läsa på kommunens hemsida. Kommunstyrelsens ansvarsfrihetsprövning ska hanteras ikväll och kommunfullmätkiges presidie har begärt förklaringar av kommunstyrelsen och av Micael Glennfalk som var KSO under större delen av 2015 som detta ärende behandlar. Bifogat finns den protokollsanteckning som Marcus Jonmyren lämnat in. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kungörelsen_KF_20160627%20(2).pdf

Ärende 13 gäller FBSK och deras ansökan om 30 % investeringsstöd från kommunen för sin byggnation av omklädningsrum och tillgänglighetsanpassat gym. Detta är en satsning som görs i samverkan med Frödinge Bygdegårdsförening och som kommer att stärka och bygga en ännu bättre mötesplats i FRödinge. Därför kommer Centerpartiet att yrka bifall till föreningens ansökan och vi kommer även att votera denna fråga då den har pågått sedan 2011 och FBSK har anpassat sig efter kommunens önskemål och samtidigt sökt och fått medfinasnisering från Allmänna arvsfonden och Smålandsidrotten/Rilsidrottsförbundet med flera för sin satsning. 

Kommunen har flera gånger utfärdat löften om att stötta föreningen och det löftet anser vi i Centerpartiet ska infrias så att föreningen kan genomföra sin byggnation enligt sin plan. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar