söndag 5 juni 2016

Landsbygdsskolor mm

http://www.allehanda.se/kultur/katarina-ostholm-storstader-begransar-barnens-utveckling-flytta-ut-skolorna-till-landsbygden

Skoldebatten i Sverige är aktiv och kreativ . Katarina Östholm markerar tydligt hur viktigt det är med skolor på landsbygden och uppmanar politiker att flytta ut så många skolor som möjligt på landsbygden. Djursdala skola, Tuna skola, Rumskulla skola och Gullringen skola borde ur det perspektivet bjuda in till Öppet hus och berätta mer om sin verksamhet och det fria skolvalet som skulle göra det möjligt för fler inne i Vimmerby att låta sina barn gå i skola på landsbygden. Det skulle innebära flera fördelar: 

1. Landsbygdskolorna skulle få större elevantal och mer elevunderlag.
2. Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola skulle bli mindre elevtätt och då skulle provisoriska lokaler få ett minskat behov. Temperaturen i paviljongerna på Vimarskolan var allt annnat än tillfredställande när det var varmt nu i veckan. Ventilationen i provisoriska lokaler är ofta inte tillräcklig jämfört med den stora fastigheten. Astrid Lindgrens skola har också stora behov av renovering för där var det också mycket varmt när det nu blev medelhavstemperaturer i Sverige i veckan. 

Tio fler elever har sökt sig till årskurs sju på Vimarskolan fast de egentligen tillhör AL-skolans upptagningsområde. Jag frågade skolchefen om vilka konsekvenser det skulle få och fick till svar att det inte skulle innebära mer än att Vimarskolan får mer resurser i förhållande till AL-skolan eftersom pengapåsen följer eleven. Klasstorleken påverkas också men det sker ingen utökning av antalet klasser på grund av det fria skolvalet i Vimmerby. Lärarna på Vimarskolan får 10 fler elever att undervisa och betygsätta och ta hand om. 

Kulturskolans lokaler kommer nu inte längre att användas till introduktionsklasser och jag har ställt frågan vad lokalerna kommer att användas till i augusti. Förvaltningen är mig svaret skyldig. Lokalstyrgruppen hade inte diskuterat den frågan på sitt möte i förra veckan och det förvånar mig då det är minst två stora klassrum som finns tillgängliga för annan verksamhet till hösten om jag förstår det hela rätt. Kostnaden för hyran har KS då Kultur och fritid ligger under KS sedan den 1 februari. Med andra ord är det en viktig fråga för att KS budget ska gå ihop. Tomma lokaler kostar pengar. Ska BUN hyra så måste det snarast avtalas, anser jag. Fabrikens personal måste också få ett långsiktigt besked om fritidsgådens verksamhets lokalisering. Ur mitt perspektiv ska vi hålla fast vid investeringen som vi gjorde i ett allaktivitetshus. Det finns inga investeringsmedel för att flytta den verksamheten nu. 

Vårt fokus måste vara renovering av AL-skolan anser jag. Rådhusets fasad är också i ett förfärligt skick så den måste också finansieras. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar