fredag 24 juni 2016

Peter Högberg ska ha cred för sitt arbete med FBSK

Kommunen hanterar dock ärendet på ett sätt som gör att det blir otydligt för förenigarna vad som gäller. 

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 30 november att bifalla FBSKs ansökan och skickade ärendet till KS eftersom alla investeringsbeslut ska tas i kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutade att ändra Kultur- och fritidsnämndens beslut och sänka investerinsgbidraget frpn 1027000 till 500000kr.

Peter Högberg är den politiker som varit delaktig i samtalen under hela processen sedan FBSK ansökte om medel till att bygga omklädningsrum år 2011. 

På måndag ska ärendet beslutas och KS föreslår inte enligt Peter Högbergs och den eniga nämndens beslut om att bifalla FBSKs ansökan utan det är Helen Nilsson som yrkat på ett stöd på 500000 i KS. 

All heder åt Peter Högberg som yrkade bifall till FBSKs ansökan om 30% investeringsstöd till sin byggnation av en mötesplats i Frödinge med ett tillgänglighetsanpassat gym, omklädningsrum mm i anslutning till Frödinge bgdegård. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar