söndag 26 juni 2016

Rambudgetanförande

Centerpartiet och alla andra sju partier i kommunfullmäktige erbjuds att hålla rambudgetanföranden på KF-sammanträdet imorgon kväll. 

Jag filar på vårt anförande tillsammans med Erik Paulsson och under dagen idag ska det bli klart. Därefter ska vi skicka det till vår fullmäktigegrupp så att det är förankrat i Centerpartiets grupp så att alla känner sig delaktiga i den politik som vi driver. 

Det är för mig mycket viktigt att förankra och diskutera vad vi lyfter för frågor och vilka motioner som vi lägger fram. Därför är det extra viktigt att fira en framgång med hela partiet. Vår motion om bostadsförsörjningen och behovet att ta fram riktlinjer för den i samråd med styrgruppen som arbetar med at ta fram en social lokal utvecklingsplan bifölls av KS den 21 juni och ska hanteras av KF imorgon. Detta görs nu på Centerpartiets initativ och möjliggör nybyggnationer av lägenheter inkluderat gruppbostäder i Vimmerby. Staten ger 60% investeringsstöd och ansökan måste vara inne den 1 oktober 2016 för att Vimmerby kommun ska vara med i den första ansökningsomgången. För det krävs ett antaget och aktuellt program för riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det ska nu tas fram och vi ska även beslut om att aktualisera ÖP vilket också är ett krav för att få söka medfinansiering. 

Tomas Holgersson och jag gjorde ett utspel i Vimmerby tidning torsdags som publicerades i fredags om detta. 

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/vimmerby/statlig-stod-gor-det-mojligt-att-bygga-20160624/

Pistolsmedens möjliga byggnation kan exempelvis snabbt dammas av då allt var klart för byggnation där när Micael Glennfalk plötsligt hindrade Vimarhem från att sätta spaden i jorden år 2013. Pistolsmeden hade stått färdigt nu och kommunen hade sluppit dyra speciallösningar för årligen flera miljoner kronor extra om Vimarhem under TomasHolgerssons ordförandeskap hade fått besluta enligt bolagets och kommunens bästa. Trygghetsboende skulle prioriteras då men det har inte blivit möjligt varför jag ser det som att Micael Glennfalk återuppfann punkteringen på bostadsmarknaden i Vimmerby genom sitt agerande att inte låta ett kommunalt bolag själva få besluta om sin nästa byggnation.

Idag skriver DV om detta: 
http://www.dagensvimmerby.se

Nu kan vi rätta till detta och socialnämnden har tydligt uttrckt ett ytterligare behov av nya gruppbostäder 2019. Vår motion gör detta möjligt! Tack KS för ert insiktsfulla och snabba beslutande om bifall till motionen. Hoppas KF gör detsamma. 

Här kan du läsa handlingarna till KF den 27juni http://www.vimmerby.se/PageFiles/4798/Kungörelsen_KF_20160627%20(2).pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar