torsdag 16 juni 2016

Bostadsbyggande måste göras i Vimmerby snarast

Kommunledningen måste snarast kraftfullt skapa förutsättningar för bostadsbyggande i Vimmerby. Det är nämligen akut bostadsbrist.

Bostadsrätter på 130 kvadratmeter vore mycket önskvärt för det skulle sätta igång flyttkedjan så att äldre som äger hus men som inte riktigt orkar med snöskottning, fastighetsunderhåll och trädgårdsskötsel får möjligheten att sälja sin villa till en småbarnsfamilj och flytta till en bekväm lägenhet.

Ett flervåningshus liknnde det som Vimarhem har planerat och var så nära att bygga för några år sedan på Pistolsmeden med gruppbostäder på en våning är också en mycket viktig satsning för kommunen. 

Jag får inspel från många olika håll när jag möter människor i Vimmerby att bostadsfrågan är en av de mest akuta att ta tag i. Ett inspel jag fått nyligen är från en mindre aktieägare i Vimmerby tidning och deras projekt Morkullan som skulle kunna byggas och ge ett antal lägenheter , centralt i Vimmerby, nära resecentrum. 

Vi i C har däröfr lagt en motion om att ta fram nya riktlinjer för bostadsförsörjningen för att kunna möjliggöra statlig medfinansiering av byggnationer. Ansökan i första omgången är öppen nu och fram till oktober så de nya riktlinjer måste tas fram nu. Ingen har ännu fått uppdraget att arbeta med framtagandet vad jag vet så det är prio ett i min värld. 

Jag läser om bostadsbyggandet i våra grannkommuner och idag var det en privat aktör i Vireserum, Prolympia som ville bygga lägenheter. 

Detaljplanelagd amrk är en annan bristvara som måste åtgärdas. Idag har Vimarhem Uven och Pistolsmeden. Håkan Carrlsson äger Blåsekulle som står för fäfot. Kommunen har Karlbergstomten, Gamla Cityköket och i princip inget mer. Detaljplan för bostäder görs nu för ett område vid Nybble.

Det brådskar...handling krävs. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar