torsdag 30 juni 2016

Yxernfrågan har en lösning i sikte

Mötet igår gick över förväntan och alla fem parter på plats var eniga om två saker. Självklart kommer det dock att ta lång tid för sjön att återställas då vattenståndet just nu är all time low. 

Regleringsföretaget, Botorpsströmmen vattenråd, Vimmerby kommun, Västerviks kommun och Tekniska verken kom överens om följande: 

1. Tappningen av sjön ska minskas från 800 liter per sekund till 500 liter per sekund så snart som möjligt. 

2. Alla fem parterna ska verka för att en ny vattendom tas fram. Tekniska verken var beredd att gå in med en större del finansiering. Ett par år kommer det att ta då det krävs en större Miljökonsekvensbeskrivning bland annat men det kändes rikitgt bra att alla var så eniga om att det arbetet måste påbörjas och genomföras i transparens och samverkan. 

http://www.vimmerby.se/press/pressmeddelanden/konstruktivt-mote-angaende-yxern/

http://www.vimmerbytidning.se/nyheter/sverige/kortsiktig-losning-mycket-nara-20160630/

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/ny-plan-kan-radda-yxern

http://www.dagensvimmerby.se/nyheter/e/5882/yxernvannen-kanner-mig-jattepositiv/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar