onsdag 8 juni 2016

Kultur- och fritidspolitiker Nilsson Nachtweij efterfrågar information

Samspelet mellan personal och politiker på alla nivåer är avgörande för effektiviteten och besluten som tas i ett demokratiskt samhälle.

Jag anser att det måste finnas rutiner för hur ärenden ska redogöras för kommunstyrelsen. Det största exemplet på brist i dessa rutiner i Vimmerby kommun är utan tvekan Vimmerby fiber och det stora projektets bristande information till de som är ansvariga för verksamheten. Hur ska styrelsen kunna styra utan information och rutiner för hur informationen ska ges. 

Men det finns flera behov av information till KS vad gäller den nu nedlagda nämnden för Kultur och Fritidsfrågor.

Kommunstyrelsen har ansvaret för dessa frågor sedan den 1 februari. Kommunchefen har tagit initiativ till bildandet av en utvecklingsavdelnng och tillsatt Patrik Kinnbom som nu är både utvecklingschef för kultur, fritid och turism och näringsliv samtidigt som han är näringslivschef. 

Under våren har ett antal beslut verkställts som den nedlagda nämnden tog i slutet av 2015. Dessa har vi i kommunstyrelsen inte fått information om och det blir problem för oss som sitter med ansvaret när vi ska förklara handläggningen och verkställandet för medborgarna om vi inte får tydlig information om allt. 

Detta måste förbättras för att vi ska lyckas med flera av de utmaningar som vi har framför oss. 

Som oppositionsråd och ansvarig kultur- och fritidspolitiker kommer jag att intressera mig för: 

1. Avtal med VIF måste fram snarast om hyra för CEOS, både gräsplanen och arenan. VIF sa upp hyresavtal år 2012 och om jag förstått det hela rätt så finns inget avtal sedan dess och frågan är hur mycket VIF har betalat i hyra sedan dess. Jag misstänker att det finns en orättvisa mellan föreningarna i kommunen som måste benas ut snarast.

2. Sommarlovsaktiviteterna som finansieras av regeringen med 225000 och med pengar som tidigare gått till Stjärnevikskollot. (nedlagt i december 2015 av nämnden) På hemsidan finns inget om vad kommunen erbjuder istället för kollot i Stjärnevik. http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/allaktivitetshuset/sommaren-2016/

Föreningarna bjöds in att söka medel för kostnadsfria sommaraktiviteter. Tre föreningar sökte och 2 fick bidrag, VIF för spontanfotboll i Källängen och Vimmerby kickboxning för prova på-aktivtet i Källängen. Inga aktivteter kommer att arrangeras av föreningar i kranosorterna vad jag vet. 

Vattenvaneträning vid en badsjö ser jag som extra viktig nu när simkunnigheten visat sig sjunka bland landet unga och många familjer besöker inte badsjöar på sommaren.  Jag efterfrågade information om detta på KS igår men det fanns ingen som kunde ge denna så det blir en punkt på dagordningen den 13 juni eller den 21 juni. En fråga som jag vill ha svar på är hur Källängsfestivalen finansieras den 17 juni så det bästa är om vi i KS kan få info den 13 juni, tycker jag. 

3. FBSK och byggnation av omklädningsrum och tillgängligt gym. C och V yrkade på att FBSK skulle få den miljon som man ansökt om vilket motsvarar 30 % av investeringen. M och S anslog 500 000kr av flyktingpengarna till FBSK. Ärendet avgörs i Kommunfullmäktige den 27 juni. 

4. Vimmerby som dansnod. Jag har blivit inbjuden till ett samtal om Vimmerby som dansnod utifrån den motion om detta som jag skrivit och lagt in till KF i april. Anders Degerman, Jennie Leander Lilja och Kajsa Lundahl vill träffa mig nästa vecka och det ska bli ett mycket intressant och viktigt samtal om hur vi kan profilera Vimmerby ännu mer vad gäller dans. 

Ännu en dag som politiker i Vimmerby väntar. Hör gärna av er med synpunkter och förslag på förbättringar. Ring 0492-769007 eller mejla till ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar