lördag 11 juni 2016

Stolt över Vimmerby

Vimmerby IF berättade idag om sin inkluderande verksamhet för kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke som själv bjudit in sig och sina tre tjänstemän till VIF, för att få veta mer om föreningens och kommunens samverkan kring integrationen. 

Stefan Bragsjö berättade om visionen och ambitionen att bli den minst segregerade kommunen, den mest inkluderande kommunen år 2026. Jag delar Stefan Bragsjös mål fullt ut. 

Navid och Qudrat som är ensamkommande från Afghanistan, och som pratar flytande svenska, berättade om integrationsarbetet i Vimmerby och hur de hjälpt och hjälper VIF med integrationsarbetet i praktiken. 

Bibliotekarie Maria Tunek berättade om det framgångsrika läsprojektet för nyanlända som hon drivit i samverkan med VIF. Kulturministern berättade om den nya bibliotekslagen och vilka förväntningar som hon och regeringen har på kommunernas biblioteksverksamhet. Det måste bli ännu mer extern och uppsökande då medborgarna och målgruppen inte besöker de bibliotek som finns idag i så stor omfattning som tidigare. 

Tobias Ragnarsson som leder den framgångsrika arbetsmarknadsenheten som kommunen startade 2012 berättade om satsningen på fyra olika mötesplatser i kommunen: Mötesplats Bullerbyn, Mötesplats CEOS, Mötesplats FABRIKEN och Mötesplats Storebro som är under uppbyggnad. Socialnämnden leder detta arbete. 

Stefan visade också filmerna om mötesplatserna och det fina arbete som David Lindgren med flera har skapat. 

Nyckeln är att skapa möten mellan människor och att lyckas att samverka mellan olika aktörer med samma mål.

Vi diskuterade även systemfel som behöver åtgärdas politiskt och även metoder för att kunna upphandla effektivare sätt för inkludering och samverkan med civilsamhället.

Vi fick även tips om IOP som står för IDEBURET OFFENTLIGT PARTNERSKAP som utvecklats i Västra Götaland och Skåne och som behöver implementeras i exempelvis Vimmerby ännu mer. 

Slutligen konstaterade kulturministern att hon ville flytta hit för att vi jobbar så bra tillsammans. Det var en bra avslutning på mötet. 

Tack för inbjudan VIF och för arrangemanget av ett bra samtal om den viktigaste frågan av alla, nämligen inkludering av alla i samhället. 

Håller med kulturministern om att Astrid Lindgren gett henne modet genom sina berättelser att "Fortsätta" även när man möts av motkrafter för att man sticker ut eller är annorlunda. Alla har en plats att fylla i vårt samhällsbygge! 

https://youtu.be/I5kScucCJT0 VIFs presentation av sin inkluderande verksamhet
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar