onsdag 29 juni 2016

Möte hos Tekniska verken idag

Ett av årets viktigaste möten äger rum idag på Tekniska verken i Linköping. Vi ska diskutera hur Yxern på kort och lång sikt kan regleras och hur vi kan påverka detta i samverkan. 

Läget nu är akut och orsakat av en kraftfull torka i kombination med alldeles för stor tappning i förhållande till den vattennivå som råder. 

Diagrammet visar att vattenståndet är alldeles för lågt och det orsakas av att tappningen är alldeles för stor i dagsläget. En åtgärd med omedelbar verkan är vårt fokus från komunen men det krävs också en ny vattendom vilket kräver en större miljökonsekvensbeskrivning. Målet måste vara att minska på spannet för hur stor fluktuation som är tillåten då sjöns miljö inte klarar så stor vattennivåskillnad. Gäddleken, storlommens häckning men framförallt den psykosociala konsekvensen av att se hur sjön försvinner dag för dag är skäl som räcker för att regleringsföretaget måste agera och hjälpa till. 

Kammarkollegiet har nu klargjort att det inte finns lagstöd att hävda att vattendomen kräver en minimitappning. Det beskedet ger oss stora möjligheter att faktiskt strypa tappningen till exempelvis 0,5 kubikmeter per sekund. 

För bara några månader sedan debatterades denna fråga i kommunfullmäktige och jag hävdade att Miljöbalkens katastrofparagraf skulle användas av Länsstyrelsen. Någon kommenterade då att läget inte alls var akut för Yxern men jag vill mena att den personen nu har ändrat sitt uttalande och i dagsläget är alla överens i kommunen om att kräva minskad tappning.  Det ger förutsättnngar för att vi på dagens möte ska kunna följa Gudrun Brunegårds förväntningar på oss i en debattartikel igår. 

Hoppas verkligen på ett konstruktivt samtal som leder till den åtgärd som krävs för Yxern nu. Har lånat bilder från FB för att illustrera situiationen. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar