torsdag 2 juni 2016

Sveriges tillitskultur håller på att rämna

Demokrati är en färskvara som ständigt kräver ett hårt arbete för att förtroendet och tilliten ska upprätthållas. 

Dagens Samhälle har idag en artikel under "Perspektiv" som handlar om tillitskulturen som har varit ett signum för Sveriges demokrati. 

Men de beskriver ett antal händelser i närtid som riskerar att urholka denna princip för det demokratiska samhällsbygget. Kommunals affärer, Swedbanks affärer och Karolinska institutets affärer visar på tendenser att högt uppsatta ordföranden och vd-ar inte tar konsekvenser av falaktiga beslut på allvar. Man försvarar en politiker eller vd in i det längsta trots att det finns bevis för ett otillbörligt och mycket olämpligt styrande. 

Demokariarbetet på alla nivåer är oerhört viktigt att värna om och ledarskapets betydelse för tillit och förtroende är avgörande för hur samhällsutvecklingen och samspelt mellan medborgare och de styrande utvecklas framgent på alla nivåer, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 

Läs sidan 10 i DS idag. " Bristande ansvar hos högsta ledningen skadar tillitskulturen" av Johan Grant och Jonas Mosskin. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar