onsdag 15 juni 2016

Inkluderande föreningsliv

Jag arbetar för att Vimmerby kommun ska stärka sitt arbete med inkluderande arbete i samverkan med föreningslivet. Det civila samhället kan skapa oanade positiva effekter för inkludering vilket ger hela samhällsbygget i Vimmerby ett lyft. 

VIF har blivit prisade för Mötesplatsarbetet i Bullerbyn och på Ceos och det arbetet måste fortsätta anser jag. 

Socialnämnden har sökt medel från EUs sociala fond för att fokusera integrationsarbetet på de utrikesfödda kvinnorna.

Idag har partnerskapet beslutsmöte på Gotland så det är mycket spännande väntan idag. 

Mötesplatsutvecklingen skulle stärkas på ett kraftfullt sätt om dessa medel beviljas. Tobias Ragnarsson på Arbetsmarknadsenheten har en strategisk plan där detta är en viktig pusselbit. 

Väntar på besked från Leif Larsson, som är ordförande i partnerskapet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar