tisdag 7 juni 2016

Kommunstyrelsen sammanträder idag

Här kan Du läsa om vilka ärenden som KS hanterar idag. 

http://www.vimmerby.se/PageFiles/1435/Ärendelista%20Kommunstyrelsen%202016-06-07.pdf

De viktigaste för mig är ärendet om FBSK och deras ansökan om stöd för att bygga tillgänglighetsanpassade omklädningsrum och gym i Bygdegården i Frödinge. Deras nuvarande omklädningsrum är uttjänta sedan länge då de tillfälliga barackerna är hårt angripna  av mögel. Därför är det mycket bra att föreningen har samverkat med Bygdegården för att samordna en ännu bättre mötesplats i Frödinge. Föreningen har också sökt och fått bidrag från Allmänna Arvsfonden med flera för sin satsning. Integration är ett annat inslag i satsningen som är lovvärt. 

KS ska också hantera ett tomrättsavtal för Bilcenter som ska bygga på en tomt på Östra Ceos. Det blir det tredje företaget som satsar på det nya företagsområdet i Vimmerby. Fler får plats, först till kvarn...

Vi ska också besluta om en ny detaljplan för tomten vid gamla Uno X (St1) intill Oxgården. Den ska möjliggöra Staffan Samuelssons planer på ställplats för husbilar mm. 

Vi ska också ha en diskussion om Ceos. Kommunen gör en förlust jämfört med budget på Ceos på grund av uteblivna hyresintäkter från VIF. Det viktigaste nu är att få ett avtal på plats så att båda parter vet vad som förväntas av motparten. Avtalslöshet skapar oro och är inte bra för någon. Tydliga avtal är mycket viktigt för en demokrati. 

En spännande dag väntar...

Jag vill även lyfta några olika kultur- och fritidsfrågor som är viktiga att diskutera politiskt av oss i KS som nu har ansvaret för kulturen och fritidssektorn. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar