onsdag 15 juni 2016

YXERN MÅSTE RÄDDAS NU! Läget är AKUT!

Nils Leine på Kammarkollegiet är tydlig och skriver i ett brev till länsstyrelsen i Kalmar att det saknas lagstöd för att inte frångå vattendomens reglering vid ett akut läge för sjön Yxern. Länsstyrelsen måste nu agera och kräva att kraftverksägarna nedströms utloppet stryper tappningen så att inte sjön sjunker mer. 

Många kräver insatser av Länsstyrelsen nu och detta måste prioriteras. Ladnshövdingen är inbjuden av mig att se med egna ögon hur sjön ser ut. Varmt välkommen och jag förväntar mig respons på min inbjudan som skickades för två veckor sedan. Nedan finns bilder som Eva Svensson tagit vid Gröpplesand igår. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar