måndag 14 mars 2016

Lokalt ledd utveckling

Centerpartiet hade en träff den 3 juni 2015 då vi diskuterade landbygdsutveckling. Fyll på i kommentarsfältet...

Sammanställning 

Landsbygdspolitisk diskussion 3 juni 2015, 

FRÖDINGE BYGDEGÅRD

 

Hur kan landsbygden bidra till hela kommunens utveckling?

 

- Råvaror i form av närproducerade livsmedel, virke, förnybar energi

- Bibehållen service

- Entreprenörskap, många småföretag på landsbygden genererar följdarbeten.

- Miljö- och livskvalitet, rekreation, öppet landskap

- Natursköna tomter

- Flerfamiljshus

- Senioboende, offentligt eller privat

- Allt som produceras på landsbygden är till nytta för hela kommunen

 

Åtgärder som krävs för att underlätta för landsbygdens bidrag till hela kommunens utveckling

 

- Inventera fastigheter och möjliga strandtomter. Skapa fler LIS-områden

- Utveckla skolorna, profilering, alternativ pedagogik

- Handla mer lokalproducerade produkter och tjänster

- Tillgodose att det finns tillgång till basservice av god kvalité, förskola, skola, affär, vägar, bredband, mack, äldreboende, 

- Bidragskoordinater/landsbygdsutvecklare/näringslivsutvecklare

- Utveckla föreningslivet

- Stimulera den ideella sektorn på olika sätt

- ”KOKBOK”- receptsamling med lokala vardagspecialiteter (KLOKBOK)

- Lokala utevcklingsplaner

- Landsbygdspolitiska handlingsprogram antas av KF

- Bättre spridning av myndigheter


Vid pennan// Ingela Nilsson Nachtweij

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar