fredag 18 mars 2016

Ungdomsrådet i Vimmerby måste väckas till liv igen!

Carina Johansson värnade ungdomsdemokratiarbetet och stöttade ungdomsrådets arbete i Vimmerby när hon var fritidsledare på Fritidsgården. Under en tid fanns det även ett ungdomskontor i Stadshuset dit ungdomar kunde vända sig i olika frågor. 

Nu är ungdomsrådet vilande och jag som politiker vill hjälpa till att starta upp den verksamheten på nytt. Antagligen behövs det ett rejält omtag och nystart.http://www.vimmerby.se/kultur-fritid/allaktivitetshuset/ungdomsrad/

Den 5 april möts alla tre elevråden , gymnasiets och högstadiernas , över en lunch på Näs. Den viktigaste demokratifrågan för ungdomar är att diskutera hur de lokala frågorna ska remitteras för att få ungdomarnas perspektiv. Ungdomsrådet är nämligen remissinstans för kommunen. Är ungdomsrådet vilande så saknas den instans dit politiken kan skicka remisser för att få ungdomarnas syn på olika frågor. Medborgarförslag och motioner men även planer och policies brukar remitteras till ungdomsrådet med flera. 

Denna fråga är av högsta prioritet för oss i C. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar