tisdag 22 mars 2016

Kommunfullmäktige 21 mars med demokratiutvecklingsfunderingar dagen efter.

Ett kort KF- möte med få ärenden. Det pendlar friskt och debatterna är bra och håller numera en hygglig ton, tycker jag. Det är så befriande att ledamöterna kan uttrycka olika synpunkter och votera utan personliga påhopp. Demokratiarbetet och debattklimatet förbättras kontinuerligt med Tomas Peterson vid rodret för KS.

Det blev återremiss på vår motion om att ta fram en integrationsstrategi/inkluderingsstrategi genom att tillsätta en fullmäktigeberedning med alla partier i kommunfullmäktige. Skälet är att det finns en annan motion i samma ärende som inte är behandlad av KF och dessa borde avgöras samtidigt. 

M och S anser att arbetet med att ta fram en strategi redan är påbörjat inom socialnämnden vilket oppositionssamordnare Erik Paulsson inte har märkt av. Är det så att tjänstemännen börjat med arbetet finns inget hinder att förankra och snabbt ta fram en strategi via en beredning . Fördelen är att alla partier får vara med från början på ett mycket mer demokratiskt sätt. Kostnaden belastar inte socialnämmnden om man tillsätter en beredning och det är ytterligare en fördel.

Politiken i Vimmerby behöver samverka mer för att utveckla arbetet och beredningar är ett effektivt sätt för politiker från olika partier att mötas. Även politiken behöver mötesplatser utanför nämnderna eftersom alla partier inte är med i nämndsarbetet. 

En revions- och demokratiberedning vore också önskvärt när nu arbetet med politisk organisation och arvoden inför nästa mandatperiod ska arbetas fram. Minst ett års arbete bör vi räkna med för att det arbetet ska bli förankrat i partierna. Beslut om det i KF senast i slutet av 2017 föreslår jag. Arbetet måste startas och utvärdering av den dyra modellen som kostat cirka en miljon mer 2015 jämfört med 2014 måste diskuteras. Har politiken levererat bättre med hjälp av en miljon mer i arvoden? Är samverkan mellan politik och tjänstemannorganisation bättre nu? 

Återremisser, folkomröstningar, kraftiga opinionsyttringar är inte bra för attraktionskraften för kommunen. Samarbetet mellan tjänstemän och politiker där tjänstemännen ska ha ansvaret som experter och ta fram beslutsunderlag så att politikerna ska kunna fatta bra beslut för medborgarna med en bra medborgardialog är min bild av ett kostnadseffektivt och kvaitativt kommunalt arbete. En avsiktsförklaring som diskuteras i alla partier och där tjänstemannaförslaget diskuteras på ett gruppledarmöte före antagande är avgörande för att avsiktsförklaringen ska få betydelse för det dagliga politiska arbetet.

Ikväll ska jag på kommunalregional sektion i Mönsterås och träffa bland annat Roland Åkesson. Han är Sverigebäst på just det som jag beskrivit ovan, anser jag. Mönsterås kommun är ett föredöme vad gäller ordning och reda på ekonomin och ett bra näringslivsklimat samt en bra medborgardialog. Christina Davidsson, Mats Hugosson, Stina Johansson Evertsson, Lars Rosander, Christer Jonsson, Christofer Johansson är också mycket intressanta och erfarna personer att bryta tankar med vad gäller kommunpolitik. 

På dagen idag har jag tre intressanta möten inbokade. Först ett mycket viktigt möte som personalchefen bjudit in till gällande arbetsmiljön i kommunen. Alla anställda ska ha en bra arbetsmiljö, både psykiskt och fysiskt och daglign känna uppskattning för sina insatser. Därefter ett inofficiellt möte om hur vi kan få igång bostadsmarknaden i Vimmerby. På eftermiddagen ska jag träffa Johanna Stejdahl som är verksamhetsledare på föreningen Astrid Lindgrens Hembygd. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar