onsdag 23 mars 2016

Dymmelonsdagsfunderingar

Jag hade fantastiska möten under gårdagen som kommer att leda till stora förbättringar i Vimmerby kommun. Det viktigaste mötet var det som personalchef Monica Bergh bjöd in till gällande politikens och tjänstemännens ansvar för kommunens arbetsmiljö. Det blev ett mycket bra samtal om hur vi ska förbättra arbetsmiljön i kommunen och det bokades även in ett uppföljande möte. Alla förvaltningschefer utom Anna Erlandsson Karlsson som var på semester fanns på plats tillsammans med kommunfullmäktiges presidium och KS AUs ledamöter. 

En av frågorna som diskuterades var att tjänstemännen inte ska utsättas för kritik under en interpellationsdebatt. Att påstå att en tjänsteman felaktigt har tagit beslut som politiken fått ändra är inte OK och leder till ett arbetsmiljöprobelm. Kommunfullmäktige är kommunens direktvalda högsta styrande organ och där måste det råda en mycket tydlig ordning och demokrati där en tjänsteman som sitter på läktaren inte ska behöva höra att en viktig funktion i kommunen inte behövs för det kan politiken sköta. Jag delar inte alls den bilden utan anser att den nyanställda trafikingenjören Maria Åkerö ska få en bra start där vi politiker skickar signalen att hennes arbete är mycket viktigt för vår kommun och för oss politiker då vi är i behov av expertkunskap inom trafikfrågorna. 

Tjänstemännens expertroll måste lyftas och förtydligas för alla politiker i vår kommun. En av cheferna beskrev hur han ser på ansvarsfördelningen så här. En tjänsteman får ett uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse med faktaunderlag. Därefter lyfts förslaget till beslut och diskussion på ett sammanträde där politikerna kan ha synpunkter på tjänsteskrivelsen. Det kan leda till vissa redigeringar före beslut. När politikerna beslutat enligt tjänsteskrivelsen så är det politiken som äger beslutet och har ansvaret för att förklara och försvara detsamma. 

Jag ser det som avgörande att politikerna stöttar och står bakom sina tjänstemän för att kommunen ska fungera demokratiskt och kostnadseffektivt. Samverkan måste bli bättre och det är allas ansvar. "It takes two to tango!"

Därefter träffade vi en medborgare som har idéer om hur bostadsmarknaden och tillväxten i Vimmerby skulle kunna utvecklas. Även det var ett bra möte med möjlighetsfokus. 

På kvällen deltog jag i den kommunregionala sektionens möte i kommunhuset i Mönsterås. Där diskuterade vi regionfrågan mm under ledning av Roland Åkesson. Många kloka synpunkter lades fram och ett strategitänk klring storregionbildningen diskuterades. Partiöverläggningar mellan S, M och C i länet kommer att äga rum i april med anledning av förslaget till ny storregion. 

Det viktigaste nu är att detta leder till en decentralisering och flytt av makt från Stockholm till regionerna. En fyrkärnig region ser jag framför mig som kan ta ett bättre grepp om sjukvård och infrasturkturen i Småland och Östergötland dva Östra Götaland. 

Idag sammanträder BUN och så har jag en intressant lunch om ett spännande utvecklingsprojekt som jag försöker skapa förutsättningar för tillsammans med några kloka personer.   

Kallelsen till BUNs sammanträde idag kan du läsa här: 

http://www.vimmerby.se/Global/Politik%20och%20förvaltning/Kallelser_protokoll_politiker/bou/Kallelse%20BUN%202016-03-23.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar