tisdag 1 mars 2016

Kommunfullmäktige igår

Kommunfullmäktige hade chansen att direkt spara 500000kr av de fem miljoner som krävs igår kväll men M , S , V och MP avstod medvetet från den besparingen. C, KD, L och SD yrkade bifall till Bosse Svenssons yrkande om en sänkning av de fasta arvodena från 90 till 80% av en riksdagsmans arvode. 

Alla måste ta ansvar när vi nu har för höga driftkostnader, även politiken. 

Magnus Gustafsson pläderade för att arvodeskostnaden skulle utökas med en miljon ytterligare om året genom att öka kommunfullmäktigeledamöternas arvode med 1900kr/sammanträde. Han yrkade dock inget men ansåg att det skulle ge högre motivation att engagera sig i sitt förtroendeuppdrag. Idag är det oförändrat arvode med 100kr/ sammanträde sedan lång tid tillbaka , oavsett sammanträdets längd. Igår var sammanträdet knappt tre timmar långt. 

Politikens kostnader är en miljon högre 2015 jämfört med 2014. Det är ett faktum som M och S måste förhålla sig till när man kräver höga besparingar (fem miljoner) på andra områden för att folket ville att skolorna skulle behållas. De beräkningar som lades fram före folkomröstningen var att det totalt handlade om 2.2 miljoner år 2016 och 4.28 miljoner 2017. Idag ska vi få helt andra beräkningar enligt kommunalrådet Tomas Peterson. Ekonomichefen ska presentera dessa dels för KS och dels för alla gruppledarna ikväll. Det ska bli mycket intressant. M och S vill lyssna och ta in oppositionens besparingsförslag ikväll samt diskutera den avsiktsförklaring som näringslivsenheten föreslår. Det är mycket välkommet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar