måndag 21 mars 2016

Fullspäckad dag idag!

Idag är en viktig dag på många sätt. 

KS AU sammanträder och ska diskutera vilka besparingar som de olika nämnderna ska räkna på för att nå budget 2016.

Yttrande över kollektivavtalsbeslutets överklagande ska vi också bereda i eftermiddag.

Jag kommer att diskutera Kulturskolan och Fabrikens samverkan med BUN och förknippade kostnader med flytten av Fabriken. Finna två medborgarförslag om Naturkunskapssalen på agendan idag. 

På KF ikväll kommer vi att ställa flera frågor till S och M. Stjärnevikskollot, flytten av Fabriken mm är viktiga frågor för kommunens ekonomi liksom tidpunkten för istillverkning i Ishallen i höst. 

Tillsättandet av en fullmäktigeberedning för en inkluderingsstrategi /integrationsstrategi är också en viktig fråga ikväll. Vi har skrivit en motion om det som vi kommer att yrka bifall på och som vi vill att alla partier i KF ska arbeta med och att den inte endast ska finansieras av socialnämnden som redan har en ansträngd budget. . 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar