lördag 5 mars 2016

Bostadsfrågor på agendan och första KS AU på måndag.

På måndag blir det en intressant träff om botadsbyggande med riksdagsman Ola Johansson från Halland. Anders Åkesson är också på plats.

Vi kommer att träffa Peter Anemyr på Älöträ och Mikael Lundin på Boklok i Gullringen. Lunch, studiebesök, pressträff och konferens med fokus på hur vi ska skapa fler bostäder i Sverige. 

Själv deltar jag före och efter vårt första KS AU som äger rum kl. 13-16. Det är flera intressanta frågor på kallelsen. 

Jag hoppas att våra besparingsalternativ som vi presenterat kan få beräkningar av ekonomienheten då det krävs mer arbete kring våra förslag för att de ska kunna förverkligas. Anställningsstopp är det första som måste beräknas samt möjligheter till lönetak under ekonomikrisen som vi har nu. Bilförvaltningen och arbetet med energideklarationen av vår bilpark måste påskyndas. Linda Dynestad som arbetat som hållbarheysstrateg avslutar sin tjänst nästa vecka och hon har påbörjat insamlingen av data som krävs för att Jonas Lööf ska kunna göra sitt arbete med Färdplan 2020 och åtgärder för att både spara och samtidigt få en bättre miljöprestanda på vår bilpark. Alla bilar som hemtjänsten använder måste också stripas så att de som köper hemtjänst kan vara trygga med att det är Vimmerby kommun som kommer. 

Samlad skoldag, borttagande av förskoleteamet och att ett kommunalråd blir ordförande eller vice ordförande i BUN vilket Camilla Stridh föreslog i dagens Vimmerby tidning skulle också spara driftkostnader. 

Det var några förslag som jag kommer att lägga fram. 

En kostnadsberäkning för att flytta Fritidsgården til Kulturskolan måste göras snarast då det beslutet är taget av KOF men nu är det KS som har ansvaret för den verksamheten och då måste KS ta sitt ansvar för verksamhetens kvalite och dess kostnader. Samspelet mellan Kulturskolan, Gymnasiet, lärcenter och Fritidsgådrens arbete måste analyseras utifrån kostnader för lokaler och verksamhetens bästa för medborgarna. Nästa möte med studieförbunden måste också bokas in då det bestämdes att det skulle bli ett nästa möte då peter Högberg träffade studieförbunden i januari för att resonera om ökad samverkan. Beslutet om vad som ska inrymmas finns nedan och all den verksamheten måste kostnadsberäknas och konsekevensbeskrivas. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar